Rattenbestrijding

Op privé-domein

De wetgeving bepaalt dat een particulier, zijnde een eigenaar, huurder, gebruiker op hun terrein inclusief de private grachten moet zorgen voor de bestrijding van ongedierte.

Om onze inwoners te ondersteunen bij de bestrijding van de bruine rat kunnen inwoners gratis een bepaalde dosis rattengif bekomen, en wel op volgende locaties:

  • administratief centrum, Dorpsstraat 45

  • milieudienst op het gemeentehuis, Dorpsstraat 99

  • gemeentemagazijn, Krekelberg 30

Opgelet met de chemische bestrijding! Het rattenvergif leg je op een afgeschermde plaats: bv in een buis of speciaal ontworpen doos. Dit eerst en vooral voor de veiligheid naar kinderen toe maar ook om opname door andere dieren te vermijden. Bij hoge populatie van ratten moet u voldoende gif uitleggen op verschillende plaatsen. Blijf gif leggen tot het niet meer wordt meegenomen. De nodige veiligheidsmaatregelen tegen vergiftiging moet je in acht nemen.

Mechanische bestrijding kan gebeuren met vallen, klemmen, inloopkooitje, … Tip: gebruik aantrekkelijke lokazen zoals maïskolven, haringkoppen, …
Uiteraard kun je steeds beroep doen op de milieudienst voor advies bij rattenbestrijding!
 

Op openbaar domein

De gemeente is verantwoordelijkheid voor de rattenbestrijding op openbare waterlopen en weggrachten. De gemeente en de provincie zetten hiervoor een rattenvanger in. Deze zet vallen uit op de waterlopen waar aanwezigheid van de bruine rat is vastgesteld. Wil je melding maken van ratten op het openbaar domein, dan kun je contact opnemen met de milieudienst via het nummer 03 210 11 50 of mail naar milieudienst@stabroek.be.  
 
Meer info en tips over rattenbestrijding vindt u in de brochure van de provincie Antwerpen.
 

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België