Sterilisatieplicht katten

Vanaf 1 september 2014 geldt de sterilisatieplicht voor elke persoon die een kat wil verkopen of schenken. De kat moet gesteriliseerd en geïdentificeerd zijn vooraleer ze wordt afgestaan, ook als dit door particulieren wordt gedaan. Het gemeentebestuur komt voor katten van particulieren of handelaars niet tussen in de sterilisatiekosten. Als je thuis kitten krijgt en je wilt die houden, dan ben je niet verplicht om ze te laten steriliseren.

De sterilisatieplicht is nodig omdat ieder jaar duizenden katten sterven in een asiel omdat ze niet kunnen geplaatst worden. De minister van Volksgezondheid, bevoegd voor dierenwelzijn, neemt de noodzakelijke maatregelen om deze problematiek aan te pakken. Deze maatregelen zijn:

  • De voortplanting van katten controleren.
  • Katten verplicht identificeren.
  • De zwerfkattenpopulatie beheersen door in elke gemeente een actief zwerfkattenbeleid te voeren.

Dit moet op termijn leiden tot een vermindering van het aantal katten dat in dierenasielen belandt. Ook het aantal zwerfkatten moet hierdoor afnemen.

Wil je een kat vinden die echt bij je past? Kies voor het asiel! Bezoek de website http://www.kiesvoorhetasiel.be

Meer informatie over de sterilisatieplicht kan u bekomen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid via mail naar dierenwelzijn@health.fgov.be of bel 02 524 74 11

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België