Een zaak starten

Een zaak starten? Een goed idee!

Maar, is je project goed voorbereid? Een goede voorbereiding en planning garanderen geen succes, maar vermijden vaak verrassingen.
Goed advies en informatie op maat in de opstartfase van je onderneming zet je op de goede weg naar de realisatie van uw plannen.
Het opstarten van een handelszaak vergt een aantal stappen. Op de website van het Vlaams Agentschap Ondernemen vindt u alle informatie die nodig is om een zaak te beginnen.
Of download de brochures op de publicatiepagina van het Agentschap. Informatie over het ondernemerschap vindt u ook op het portaal van de Federale Overheid.
 
Een verplichte stap voor startende ondernemers is onder andere een erkend ondernemingsloket consulteren. Daar kan je terecht voor uw inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) en de aanvraag van je ondernemingsnummer. Een KBO-inschrijving is niet gratis.

Gemeentelijke starterspremie

Eenmaal gestart kan je een deel van u kosten recupereren door de Stabroekse starterspremie aan te vragen. Je hebt daar vanaf uw oprichtingsdatum 1 jaar de tijd voor.

Nuttige info voor het ondernemingsplan

Een ondernemingsplan of businessplan is een instrument om op een kwalitatieve en kwantitatieve manier de onderneming voor te stellen. Het geeft weer wat de onderneming in de toekomst wil bereiken en hoe ze dat wil bewerkstelligen. Het is voor de financiële instellingen vaak een voorwaarde in de beslissing over uw financieringsplan.
Het Vlaams Agentschap ondernemen heeft een praktische leidraad om het businessplan op te stellen.
Download de nuttige info over de gemeente voor de omgevingsanalyse van uw ondernemingsplan.
Op de website van de provincie vindt u ook een aantal actuele studies over detailhandel.

De socio-economische machtiging

Wens je een kleinhandelszaak te starten met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² dat toegankelijk is voor het publiek, dan moet je een socio-economisch omgevingsvergunning  aanvragen. Deze aanvraag wordt ingediend bij de gemeente waar de vestiging is gelegen.
In bepaalde omstandigheden wordt voorafgaandelijk aan de machtiging, het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) gevraagd. Dit advies is verplicht wanneer de netto verkoopoppervlakte 1000 m² of meer bedraagt.
Meer info over dergelijke vergunning kan je in Stabroek bekomen bij de gemeentelijke dienst urbanisatie.

Stoppen met het bedrijf

Voor een vlotte overdracht en om abrupte stopzettingen te voorkomen is het belangrijk dat een ondernemer zich goed inlicht over de stopzetting en/of overname van het bedrijf. Gespecialiseerde informatie hierover vind je op de website van het Agentschap Ondernemen. Je mag het gemeentebestuur hier ook steeds van in kennis stellen, via mail naar gemeente@stabroek.be 
 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60