Kleinhandel

Kleinhandelaars zijn alle handelaars, ambachtslieden alsook ondernemingen die een activiteit uitoefenen in de directe en gewone verkoop van producten (of desgevallend de levering van diensten) aan een consument of klant en die een rechtstreeks contact met deze klant vereisen. De kleinhandelaars zijn wettelijk verplicht zich te houden bepaalde openings- en sluitingsuren en een wekelijkse rustdag (behoudens toegestane afwijkingen).

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag of openingsuren 

Ieder jaar legt het college van burgemeester en schepenen voor het gehele grondgebied een planning met afwijkingen op de wekelijkse rustdag vast.

Dit gebeurt:

 • Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, themamarkten, enz…).

 • Ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen dat mag toegestaan worden is beperkt tot 15 dagen per jaar. In geen enkel geval worden er individuele afwijkingen toegestaan.

Als een handelaar wenst af te wijken op vastgelegde dagen, moet deze beslissing gemeld worden. Ik wil een melding indienen. Vermeld in de mail naam, ondernemingsnummer, telefoonnummer waarop de handelaar te bereiken is, datum van je vaste rustdag en de datum van de afwijkingsdag.

Download de vastgestelde afwijkingen voor jaar 2021

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving inzake kleinhandel

 • Verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijv.: "home party’s").
 • Verkoop aan huis op uitnodiging van de consument.
 • Verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…).
 • Verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones.
 • Dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden.
 • Verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, uitgezonderd alcoholische dranken, en op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

Dezelfde afwijkingen zijn toegestaan voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop (ze moeten verkocht worden) van volgende productcategorieën omvat:

 • Kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij.
 • Dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan.
 • Brandstof en olie voor autovoertuigen.
 • Consumptieijs in individuele porties.
 • Voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Hoofdactiviteit

Men spreekt van hoofdactiviteit wanneer de handelszaak de volgende voorwaarden verenigt (cumulatieve criteria):

 • Aan de buitenzijde van de vestiging wordt er uitsluitend naar deze activiteit verwezen.
 • De handelaar maakt uitsluitend reclame voor deze activiteit.
 • De keuze van de andere producten is beperkt.
 • De verkoop van het product of van de andere producten die de hoofdactiviteit vormen, vertegenwoordigt ten minste 50 % van de jaarlijkse omzet.
   

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60