Markten en Kermissen

Wekelijkse openbare markt

Er is wekelijks een openbare markt in Hoevenen en Stabroek.
Elke dinsdag van 8u00 tot 12u00 op het Frans Oomsplein te Hoevenen is er een gemengde markt. Naast levensmiddelen vind je er ook bloemen en planten, afgewerkte producten zoals beuling en hamburgers.
Sommige markthandelaars verplaatsen na de middag hun kraam naar parking hoeve Brouwers in de Dorpsstraat te Stabroek om tot 16u00 hun verkoop verder te zetten.

Een Standplaats aanvragen doe je via het evenementenloket. Een standplaats op de openbare markt wordt enkel toegekend conform de voorwaarden in het marktreglement.

Ambulante activiteiten

Een machtiging ambulante activiteit is verplicht voor de verkoop op een markt of openbare plaats. Je vraagt deze machtiging aan bij een erkend ondernemingsloket.

De markttoezichter handelt volgens het gemeentelijke marktreglement.

Andere ambulante handel

Er zijn verschillende ambulante activiteiten mogelijk:

  • Niet-commerciële ambulante handel in de gemeente Stabroek

De occasionele verkopen voor een niet-commercieel doel zijn niet onderworpen aan de wet op de ambulante activiteiten (wet art. 5, 1°). Deze verkopen voldoen wel aan de definitie ambulante activiteit maar zijn door hun specifieke aard niet onderworpen aan de voorwaarden en verplichtingen van de wet. De activiteit moet wel aangevraagd worden.

  • Ambulante handel op private plaatsen/parkings in de gemeente Stabroek

Een private plaats langs de openbare weg is een plaats die rechtstreeks aan de openbare weg grenst.
Een commerciële parking is elk terrein dat dient voor het parkeren van voertuigen en dat bestemd is voor de klanten van een handelszaak.

  • Ambulante handel op rondtrekkende wijze in de gemeente Stabroek

Ambulante activiteiten kunnen ook op rondtrekkende wijze uitgeoefend worden. Hierbij verplaatst de handelaar zich regelmatig langs een vooraf bepaald traject met verschillende verkooppunten (bijv. een ijsverkoper).

Machtiging ambulante handel rondtrekkende wijze 

Aanvragen standplaatsen ambulante handel

Alle aanvragen voor deze activiteiten dienen te gebeuren via het evenementenloket.

Als er een wijzging optreedt in een ambulante activiteit of aan de uitbating van een standplaats in de gemeente Stabroek dan moet gemeld worden via het evenementenloket.

Tarieven plaatsrechten

De tarieven zijn geregeld in het retributiereglement voor markten. Er worden geen kortingen of terugbetalingen toegestaan. Dezelfde tarieven zijn van toepassing op de miniondernemingen die een occasionele standplaats wensen.

Marktevenementen

Een occasionele markt zoals een rommelmarkt, een braderie of jaarmarkt vallen niet onder de gemeentelijke reglementering voor openbare markten, maar onder het evenementenbeleid. Een standplaats op deze privaat ingerichte markten met openbaar karakter moet je aanvragen bij de organisator van deze markt (Dorpsdag Stabroek, Putse Grensfeesten, Algemene Antwerpse Markten voor avondmarkten in Hoevenen en Stabroek).
 


 

Contact

Evenementen en markten
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 07 / 0491 92 97 26