Veegplan

Het gemeentebestuur organiseert per jaar 3 veegrondes met een externe aannemer in de gemeente. In principe is de uitvoering telkens in mei, september en december.

Een veegbeurt bestaat uit het borstelen en opvegen van onkruid en andere vervuiling zoals bladeren, zwerfafval, grind, zand… Inbegrepen zijn de straatgoten (2 maal per jaar), straatkanten en parkeervakken. Uitgangspunt is de gemeente op één week te vegen. De werken worden uitgevoerd tussen 6u30 en 16u00.

Externe communicatie

De planning wordt aangekondigd op onze website (rubriek nieuws) en de facebookpagina van Stabroek. De gemeente is in 5 zones verdeeld. Aan de hand hiervan informeren we via recycle app van Igean/Fost Plus de veegdag in een betrokken wijk.

Zonaal parkeerverbod

De gemeentelijke diensten zullen in de week die vooraf gaat aan een veegbeurt zonale verkeersborden plaatsen aan de invalswegen van de wijken. In de afzonderlijke straten plaatsen we geen signalisatie. Uitgangspunt is dat we rekenen op betrokkenheid van elke autobestuurder om het parkeerverbod op de juiste veegdag stipt na te leven. Iedereen heeft immers baat bij propere straten. Als het verbod slecht wordt nageleefd kunnen bepaalde straatgedeelten niet geveegd worden. Er wordt achteraf ook niet teruggekeerd.

Projectstraat

Elke veegbeurt selecteren we 4 tot 5 straten waar we grondig te werk gaan. In deze straten wordt een parkeerverbod geplaatst en wordt er opgetreden tegen parkeerovertredingen. Per jaar proberen we tussen de 15 en 20 straten aan te pakken.

Openbare reinheid

Het feit dat het bestuur deze werken organiseert, betekent niet dat onze inwoners en handelaars zelf niets hoeft te doen. Wanneer ieder veegt voor eigen deur, zal dit het uitzicht van uw straat ten
goede komen. Het is bovendien een verplichting om voetpaden, bermen en straatgoten proper te houden. Dit is opgelegd door het GAS-politiereglement van de gemeente Stabroek.

Gewestwegen

De gewestwegen vallen niet onder deze werken, gezien het Vlaams Gewest zelf instaat voor het vegen van hun wegen.

Weersomstandigheden

Indien de weersomstandigheden (regen en sneeuwval of vriestemperaturen) het vegen niet toelaten zal dit uitgesteld worden.

Gemeentemagazijn
Magazijn
Krekelberg 30
2940 Stabroek
België
03 665 11 14