Zitdag belastingen geannuleerd

  • 21 april 2020

Om uw veiligheid te garanderen in de huidige context van het coronavirus zijn alle zitdagen voor het invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in de kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten.

Wat kan je zelf doen?

Je kreeg een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

•    Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets doen. 
Je zal automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.

•    Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? 
 Je moet ze corrigeren, hetzij in Tax-on-web (via MyMinfin), hetzij via het papieren antwoordformulier. 


Hulp nodig?

Wil je hulp bij het invullen van je belastingaangifte? De FOD Financiën vraagt je om te wachten tot je de aangifte ontvangt. Vervolgens kan je bellen naar het nummer dat op de omslag staat. Je krijgt dan een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon.

Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een document met de meegedeelde gegevens. Je moet dat document ondertekenen en terugsturen. Je kan de indiening van je aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web.